The Japanese House: Architecture and Life after 1945

23 March 2017 - 25 June 2017
Art Gallery
 Sold out
Architects featured:

Takefumi Aida, Tadao Ando, Atelier Bow-Wow, Takamitsu Azuma, dot architects, Hiromi Fujii, Terunobu Fujimori, Sou Fujimoto, Itsuko Hasegawa, Go Hasegawa, Kiyoshi Ikebe, Ikimono Architects, Kumiko Inui, Junya Ishigami, Osamu Ishiyama, Toyo Ito, Yuusuke Karasawa, Kiyonori Kikutake, Chie Konno, Kisho Kurokawa, Kunio Maekawa, Makoto Masuzawa, Katsuhiro Miyamoto, Kiko Mozuna, Kazuhiko Namba, Hideyuki Nakayama, Ryue Nishizawa (SANAA), Katsuhiko Ohno, Keisuke Oka, onishimaki + hyakudayuki, Antonin Raymond, Junzo Sakakura, Kazunari Sakamoto, Kazuyo Sejima (SANAA), Kiyoshi Seike, Kazuo Shinohara, Seiichi Shirai, Kenzo Tange, Tezuka Architects, Riken Yamamoto, Kazumasa Yamashita, Junzo Yoshimura, Takamasa Yoshizaka.

Recommendationswhy not try


Magnum Photos Now: The Journey
2 Oct 17 / Frobisher Auditorium 1
Information info


Junior Guildhall Symphony Orchestra & Chorus
2 Dec 17 / Milton Court Concert Hall
Information info